Hündinnen / females

Baghira vom Reeshoop

SZ-Nr.: 2267469, WT: 20.05.2011, IPO 1, KKL 1

V: Guccy vom Heinrichplatz

M: Fenja vom Geixenhof